Conseq, český správce investičních prostředků

Společnost Conseq Investment Management je českou firmou založenou v roce 1994 za účelem obchodování s cennými papíry. Tato činnost postupem času ustoupila stranou a v současné době se věnuje hlavně správě prostředků v několika podílových fondech a také zprostředkování investic do fondů různých světových správců. Fondy společnosti Conseq investují svěřené prostředky hlavně v České republice a ve střední Evropě, kde jsou velmi silným a důvěryhodným hráčem. Objemem obhospodařovaného majetku se Conseq Investment Management řadí mezi největší investiční manažery v České republice.

Jde o soukromou nezávislou společnost nepatřící do skupiny žádné banky ani pojišťovny. To je zárukou toho, že při výběru investičních společností, jejichž fondy zařazuje do svého produktového portfolia, není omezena na společnosti v rámci jakéhokoli kapitálového propojení a může se tedy zaměřit pouze na kvalitu produktů a služeb, které nabízejí.

Mezi její klienty patří zejména domácí institucionální investoři, domácí průmyslové podniky, v menší míře i municipality a rovněž také významná skupina privátních klientů, se stará stabilizovaný a velmi kvalitní profesionální tým.

Kam investovat?

Dá se říct, že Conseq umí uspokojit všechny druhy investorů: těch, kterým mají peníze sloužit jako pohotovostní rezerva, která má být velmi konzervativní a zároveň přinášet o trochu lepší výnos, než termínovaný vklad v bance, stejně jako lidí, kteří chtějí pravidelně odkládat část svého příjmu a dlouhodobě si tak vytvářet rezervu na svůj důchod. Uspokojí i investory, kteří přemýšlejí co s penězi „navíc“ a chtějí je v dlouhodobém horizontu nadprůměrně zhodnocovat.

Pokud si sami chcete vybírat jednotlivé podílové fondy a řídit si své investiční portfolio, pak je pro vás vhodné investovat prostřednictvím produktu Classic Invest. Vybírat můžete ze široké nabídky kvalitních produktů složených z vlastních fondů Conseq Invest a Conseq investiční společnost a fondů jejich produktových partnerů – fondů ALICO Funds Central Europe, BNP Paribas Investment Partners, Citigroup, Credit Suisse, C-Quadrat, ČP Invest, HSBC, Franklin Templeton Investments, ING (L) INVEST a Societe Generale.

Investovat můžete jednorázově nebo pravidelně. Minimální částka pro první jednorázovou investici je 10.000 Kč do jednoho fondu, minimum pro jakoukoliv následnou jednorázovou investici je 2.000 Kč. Investujete- li pravidelně, je třeba zasílat minimálně 500 Kč měsíčně nebo 1.000 Kč čtvrtletně do jednoho fondu.

Pokud se v jednotlivých fondech nevyznáte a chcete nechat výběr fondů a řízení Vašeho investičního portfolia na společnosti, volte Active Invest. Jde o aktivně obhospodařovaná typová portfolia podílových fondů, a to:

  • Konzervativní portfolio určené pro konzervativní investory se středním investičním horizontem nebo méně konzervativní investory s kratším investičním horizontem
  • Vyvážené portfolio určené pro konzervativní investory s dlouhodobým investičním horizontem nebo méně konzervativní investory se střednědobým investičním horizontem
  • Dynamické portfolio určené pro investory s dlouhodobým investičním horizontem, jež očekávají vysoké výnosy a jsou ochotni snášet větší rozkolísanost hodnoty své investice.

Doporučený investiční horizont Vyváženého portfolia Conseq Active Invest činí min. 3,5 roku.

Portfolio tohoto programu je sestaveno tak, aby investorům v dlouhodobém horizontu přinášelo průměrný roční výnos 4 % – 6 %.

Vyvážené portfolio Conseq Active Invest má co nabídnout téměř všem. Lidé na začátku kariéry jej mohou využít jako alternativu ke stavebnímu spoření, rodiče malých dětí za účelem naspoření prostředků na studia svých ratolestí (Conseq Active Invest je nabízen také ve variantě určené výhradně na spoření dětem), rodiče zaopatřených dětí pak toto investiční řešení mohou využít jako zhodnocení volných prostředků a zajištění se na penzi.
shutterstock_128856874-malé
I zde si můžete vybrat mezi jednorázovou nebo pravidelnou investicí. Minimální výše první jednorázové investice je 30.000 Kč do jednoho portfolia, minimum pro jakoukoliv následnou jednorázovou investici do stejného portfolia je 5.000 Kč.

Minimální výše pravidelné investice je 2.000 Kč měsíčně, nebo 5.000 Kč čtvrtletně do jednoho portfolia.

Investičním programem určeným zejména pro dlouhodobé pravidelné investování (penzijní plány, rezervy pro děti apod.) je Horizont Invest.

Patří do kategorie produktů „životního cyklu“, které jsou ve světě velmi oblíbené zejména pro dlouhodobé programy pravidelného investování, typicky pro penzijní plány. Jedná se o službu obhospodařování portfolia podílových listů, u něhož dochází k postupnému „zamykání zisků“ tím, že v jeho struktuře postupem času klesá zastoupení akciových fondů a naopak narůstá podíl fondů dluhopisových a peněžního trhu (dochází k tzv. „realokaci“). Toto postupné zkonzervativňování portfolia je naplánováno s ohledem na časový horizont investice a chrání tak prostředky investora před případným výraznějším propadem akciových trhů v období krátce před očekávaným čerpáním prostředků.

Tento program je vhodný u lidí, kteří jsou v produktivním věku a šetří třeba na stáří. V úvodní fázi programu budou ještě lépe schopni případnou ztrátu z investice vykompenzovat vlastním příjmem nebo dalšími úsporami spíš než v době blížící se důchodovému věku.

Investor má možnost zvolit si jedno ze tří portfolií – Dynamické, Růstové nebo Vyvážené. nejkonzervativnější, neboť již od počátku programu obsahuje větší část konzervativních fondů (dluhopisů a peněžního trhu).

Minimální výše první jednorázové investice je 10.000 Kč do jednoho portfolia, minimum pro jakoukoliv následnou jednorázovou investici do stejného portfolia je 2.000 Kč.

Minimální výše pravidelné investice je 500,- Kč měsíčně, nebo 1.500 Kč čtvrtletně do jednoho portfolia.

Mezi další produkty patří Private Invest- individuálně obhospodařované portfolio s min. objem investice 3 mil. Kč a dále varianty produktů Active Invest a Horizont Invest koncipované jako dětské programy.

A co poplatky?

Ano, to je podstatná kapitola – náklady, jež budete za produkty Conseq obchodníkovi platit, jsou závislé na typu vybraného fondu (akciový, dluhopisový, peněžní trh), typu zvoleného portfolia a objemu investice. Vstupní poplatky můžete uhradit buď předem v plné výši, nebo průběžně z každého vkladu. Dále hradíte poplatek za správu ve výši 0,5 % ročně z průměrné hodnoty potrfolia. Výstupní poplatky si společnost neúčtuje.

Závěrem:

Společnost Conseq Investment Management patří mezi solidní a stabilní společnosti, která může být pro mnohé investory zajímavá kromě dobrých obchodních výsledků i tím, že téměř neobchoduje na vlastní účet a nezabývá se ani poskytováním služeb investičního bankovnictví. Proto se prakticky nemůže dostat do situace, ve které by se střetával zájem klientů, jimž obhospodařuje portfolia, se zájmy vlastními či se zájmy emitentů, jejichž cenné papíry jsou součástí jejich portfolií. Totéž platí o riziku zneužití vnitřních informací. Proto ji i Fincentrum svým klientům doporučuje a její produkty nabízí.

Komentáře